Els adults també tenen dret a aprendre o perfeccionar coneixements i per a nosaltres són igual d'importants que els nins i nines.

D'aquí que l'oferta inclogui igualment a majors de 18 anys, que poden ser desde estudiants universitaris, professionals amb o sense coneixements previs, o qualsevol persona amb interès en els continguts.

El curríulum per a aquest any acadèmic inclou:

 

Programació:

 • Introducció
 • Programació estructural vs Programació orientada a objectes (POO)
 • POO en Scratch
 • Introducció a Java
 • Programació estructural en Java
 • POO en Java

 

Edició d'imatges:

 • Introducció a Photoshop
 • Eines bàsiques i principals característiques

 

Impressió 3D:

 • Presentació d'una impressora 3D, les seves parts i com s'imprimeix.
 • Introducció i tutorial de maneig en Tinkercad
 • Creació de projectes guiats pas a pas.
 • Realització d'un model personal que serà imprès i lliurat a cada alumne.

 

Bases de dades (BBDD):

 • Introducció i utilitat
 • Creació d'entitats - relació
 • Pas a relacional
 • Creació de la BBDD en MySQL
 • Consultes senzilles en la base de dades

 

Creació de pàgines web:

 • Introducció a HTML i CSS
 • Col·locació de text i imatges
 • Creació de links

 

gallery/curso tecnológico (1)