TECHNOMALLORCA és una empresa que es dedica a l’àmbit educatiu i pretén que els alumnes explorin el món de les ciències, les matemàtiques, la física, la informàtica i la enginyeria. Fomentant el treball en equip, la creativitat i la motivació a través d’activitats que es troben a la avantguarda de la innovació dins el món de les tecnologies de la informació i la comunicació.

 

TECHNOMALLORCA es basa en una metodologia d’aprenentatge recíproc entre els professors i els alumnes: creiem de manera ferma que els alumnes han de passar de observadors, a ser part activa dins el seu aprenentatge, motivant-los i posant al seu abast l’experimentació. És per aquest motiu que es presta especial atenció a les capacitats dels alumnes, així com la possibilitat d’introduir-los dins nous mètodes d’aprenentatge, on el professor és un guia.

 

Les activitats que es duen a terme durant l’activitat extraescolar promouen les competències bàsiques incloses dins el currículum escolar: aprendre a aprendre, iniciativa i esperit emprenedor, competència digital, matemàtica i competències en ciència i tecnologia, comunicació lingüística i competència digital.